Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí. Dlouhodobě se zaměřuje také na cílovou skupinu nezaměstnaných žen či žen začínajících/rozvíjejících podnikání a problematiku rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, vertikální a horizontální segregaci, vývoj a realizaci kurzů, koučingů, elearningových programů apod. v těchto oblastech.

Více na www.arr.cz.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference