Alena Dupalová


Motto: „Věci nevidíme takové, jaké jsou, ale takové, jací jsme my. “ Susan Gregorová

Profesní zkušenosti:

Poznání na mé cestě

Kdo jsou moji klienti

Ale hlavně … jsou to lidé, kteří se rozhodli neuvíznout v životní situaci (osobní či pracovní) a vydali se na cestu hledání a objevování nových cílů, možností a řešení.

Jak pracuji?

Moje lektorská práce je postavena na sebepoznávání, intenzivním prožívání a momentu tady a teď. Pracuji především prožitkově. Jsem přesvědčena, že to, co prožijeme, zakusíme na vlastní kůži, fyzicky pocítíme vede k lepšímu vnímání reality a novým jasnějším pohledům na skutečnost.

Ve své práci kouče ctím tři zásady:

  1. Neradím, ale naslouchám. Nelze dávat rady bez znalosti všech kontextů a okolností. A i kdybych přece jen celý Váš příběh jakkoliv dopodrobna znala, nikdy nemohu znát vaše prožitky a emoce, které jsou nepředejné a hrají významnou roli v celém procesu. Proto neradím, ale podporuji Vaší důvěru v sebe sama.
  2. Nehodnotím, ale pomáhám otevírat prostor pro nové možnosti, novou cestu. Respektuji jedinečnost člověka a věřím, že každý dělá vše nejlépe, jak v dané chvíli umí, a má všechny potřebné zdroje k dispozici. Byť to někdy může působit bláznivě, riskantně či nepochopitelně, je to momentální řešení, které považujete za správné. Já jsem tady proto, abych Vám pomohla otevírat prostor, ve kterém budete objevovat další možnosti.
  3. Nerozhoduji za Vás, ale kladu otázky. Jsem přesvědčena, že všechny odpovědi na otázky, které si klademe, máme každý v sobě. Jsem tady proto, abych vám pomohla objevit odpovědi na ně. Rozhodnutí, kterou cestou se dát, je pouze na Vás.

Proč to všechno dělám?

Miluji život, to posvátné umění, jehož školou je on sám. Z něj čerpám, jemu naslouchám, z něj se raduji. A to všechno si nechci nechat pro sebe.

mobil 608531166
mail alena@cestadal.cz
skype ailadupi
kde skype

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference