Diskusní skupiny - Rovné příležitosti na trhu práce

Oblast rovných příležitostí v zaměstnání je upravena v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1.10.2004 a v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. účinného od 1.1.2007

V oblasti pracovního trhu jde o to, aby měly ženy rovné šance v oblasti přístupu k zaměstnání, odborné přípravě, postupu v zaměstnání a pracovních podmínek. Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty by ženy měly dostávat rovnocennou odměnu jako muži.

S pojmem rovné příležitosti v zaměstnání je úzce spojen pojem rovné zacházení, což znamená požadavek vůči zaměstnavatelům, aby se ženami zacházeli rovnocenně jako s muži. Podstatou je zákaz diskriminace zaměstnanců z důvodu příslušnosti k pohlaví.

 

Určeno pro:                         státní správu a zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji

Prezentující:                        Ing. Ivana Mariánková

Moderátor:                           Ing. Blanka Junová

Max. kapacita semináře: 30 osob

V případě dotazů se můžete obracet na ing. Švajčákovou, e-mail: svajcakova@arr.cz, tel.: 595 691 261

KDY: 25.2.2014 od 9.00 do 13.00 hod
KDE: budova společnosti Tempo Training & Consulting, a.s., Alejnikovova 5, 700 30 Ostrava - Zábřeh
CENA: zdarma

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference