Ing. Alan Holiš, MBA

Moje zkušenosti s podnikáním, manažerskou praxí?

Podnikám od svých studií na vysoké škole. První firmu jsme s kamarádem založili už ve druhém ročníku. Zažili jsme pády, udělali první špatná rozhodnutí a zažili první úspěchy. Firmu jsme po skončení školy prodali.

Za svůj život jsem v pravém slova smyslu nebyl nikdy klasickým zaměstnancem (nepočítám-li zaměstnanecké poměry ve svých společnostech). Zakládal jsem a „rozjížděl“ několik společností (zaměření na oblasti obchodu a služeb). Žádná z těchto společností nezahynula, některé byly prodány, ostatní do dnes fungují. Kromě úspěchů jsem však zažil i pády, které jsem musel překonat.

7 let jsem intenzivně věnoval manažerskému poradenství a měl jsem tak unikátní příležitost osobně poznat desítky společností z různých zemí, s různými vlastníky, manažery, rozdílnými přístupy a problémy.

Do dnes podnikám a podílím se na řízení několika společností.

Vystudoval jsem ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě, titul MBA jsem získal na Brno Business School - The Nottingham Trent University.

Co vám mohu předat?

Můžu Vám pomoci při tvorbě Vašeho podnikatelského záměru, aby se z něj nestal jen cár papíru, ale byl pro Vás návodem pro zahájení reálného podnikání. Mojí parketou je strategie, obchod a marketing, ekonomické a finanční řízení firem.

Proč jsem mentor?

Poradenství a podnikání mě vždy bavilo a stále baví. Mentor v mém podání bude průvodce a rádce, který Vám může pomoci úspěšně zvládnout Vaše podnikatelské začátky a eliminovat chyby, kterých se často dopustili už mnozí před Vámi. 

mobil: 603825247
mail: holis@rkclaris.cz
skype: alan.holis
kde: v Novém Jičíně (RC Provázek - rodinne-centru.cz), Ostravě (Centrum VIVA - vivaostrava.cz) nebo na společně dohodnutém místě v regionu

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference