Ing. Mgr. Ilona Mičková, ACC


Lektorka a konzultantka managementu, psycholog, certifikovaný kouč.

Absolventka Podnikatelské fakulty SU v Karviné obor Marketing, management v obchodě a službách a jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci, členka České asociace psychologů práce a organizace.

Manažerskému vzdělávání, konzultacím, zaváděním personálních systémů, rozvoji osobnosti a týmu se věnuje od roku 1998.

Svou práci neustále obohacuje o nové poznatky, je akreditovaným poradcem pro systém týmových rolí Belbin e-interplace, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii se zaměřením na práci v malé a velké skupině.

V současnosti se věnuje individuálnímu externímu koučinku, zvyšování výkonnosti a rozvoji kompetencí manažerů na vyšších stupních řízení, práci s talenty apod.

Je profesionálním certifikovaným koučem Erickson College International, Vancover a od října 2012 ACC (Associate Certified Coach) u International Coach Federation. Odkoučováno více než 250 hodin.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference