Ing. René Procházka

Tématice podnikání a zakládání firem a společností se zabývá od roku 1992.

Během své praxe pomohl přes 1.000 podnikatelů se založením firem či společností a to jak se zacílením své činnosti, tak tvorbou podnikatelského záměru a finančního plánu. S každým podnikatel vždy probíhalo individuální poradenství. V současné době působí v Institutu Rozvoje podnikání, s.r.o. na pozici jednatele. Je vedoucí Start Business Centra (vedení 5 lidí), vede cca 100 projektů pro střední firmy a společnosti. Dále se podílí na vedení, administraci, kontrole a hodnocení projektů z programů Evropské unie (ESF, EQUAL, PHARE, OPPP, OPPI).

V oboru konzultant, výuka a trenérství se podílí na tvorbě podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti, CBA pro subjekty žádající o příspěvky z programů Evropské unie, na tvorbě žádostí o příspěvky z programů EU (SAPARD, PHARE, OPPP, SROP, ESF, OPPI). Mimo jiné vykonává trenérskou činnost v oblasti manažerských dovedností, trenérskou a lektorskou činnost v oblasti zakládání firem a podniků a v oblasti osobního rozvoje a soft skills, je hodnotitelem MPO – OPPI – programy Rozvoj a CzechEkoSystem.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference