Kateřina Konečná


Motto: " Jen my sami můžeme změnit svůj život, nikdo jiný."

Co mě přivedlo ke koučinku?

Nejdříve hledání vlastní cesty životem – jak osobní, tak i profesní. Koučink mi velmi pomohl zorientovat se sama v sobě, nalézt odpovědi na vnitřní otázky a ujasnit si, co opravdu chci. Díky němu došlo a nadále dochází ke zlepšování kvality mého života a zvyšování mojí osobní spokojenosti.

Co pro mě znamená koučink?

Koučink pro mě znamená cestu ke svobodě a naplněnému životu. Líbí se mi na něm zejména to, že koučovaný hledá odpovědi tam, kde jsou pro něho nejpravdivější – sám v sobě. Oceňuji prostor, který koučink koučovanému dává. Obdivuji to, že otevírá vnitřní zdroje, které v sobě každý má.

Co vám mohu nabídnout?

Provázení při hledání řešení vašich témat, při hledání vaší cesty, při hledání sebe sama. Práci s úctou a respektem ke klientovi. Setkání v příjemné atmosféře. Otevřený přístup a podporu klientovi. Radost z každého klientova úspěchu. Používání zásady: každý jsme jiný a zároveň jsme všichni v pořádku takoví, jací jsme.

Kdo jsou moji klienti?

Proč to všechno dělám?

Věřím, že každý z nás má v sobě vnitřní moudrost, pomocí které dokáže najít odpovědi na všechny otázky, týkající se vlastní osoby, uvnitř sebe sama. Věřím, že každý z nás má nesmírný potenciál provádět změny ve svém životě. Když se nalezené odpovědi spojí s potenciálem, mohou se dít zázraky. Koučink umožňuje klientovi nalézat odpovědi v sobě a aktivovat potenciál a mě přináší radost, pokud se tohoto procesu můžu zúčastnit a pomoci s ním. Stejně tak mi přináší radost práce s lidmi a navíc každé setkání je pro mě zdrojem nových informací, díky kterým mám možnost se neustále učit a růst.

Profesní zkušenosti:

Vzdělání:

Jazyky:

mobil 607128579
mail konecna@koucinkakademie.cz
skype katka.koucink
kdy skype

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference