Kdo je mentor?

Mentor je zkušená osoba, která zná podnikání z praktické stránky, která sama zahájila a úspěšně provozuje vlastní podnikatelskou činnost, případně působí v oblasti poradenské.

Při setkání s mentorem si budete stanovovat krátkodobé cíle, které budete s mentorem diskutovat a následně sami realizovat. Mentor Vám bude oporu v prvních krůčcích, bude Vašim „zkušeným partnerem“, bude Vás podporovat facilitativní formou. Nebude Vám přímo radit, co byste měli udělat, ale bude Vám nabízet možnosti, co byste mohli udělat, pomocí facilitativního mentorinku vás povede k vašemu podnikatelskému cíli, který si stanovíte s koučem.

Bude Vás podporovat ve věcech jako je průzkumu trhu, zpracování strategie, rozpočtu, zajištění všech potřebných formálních záležitostí na příslušných úřadech. Mentor bude v případě potřeby asistovat prvním realizovaným zakázkám. 

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference