Klára Tidrichová - příběh Rovnovážky

Příběh Rovnovážky

Rovnovážka vznikla v roce 2011 jako sdružení osob, jejichž společným cílem je pomáhat prosazování rovných příležitostí. Všichni členové Rovnovážky mají předchozí zkušenosti s prací v neziskovém sektoru v oblasti vzdělávání dospělých. Impulzem pro založení sdružení byla vlastní potřeba překonat překážky při slaďování pracovního a rodinného života, potřeba postavit se na vlastní nohy a převzít iniciativu.

Většina zaměstnanců sdružení, včetně jeho předsedkyně, sama patří mezi osoby, které mají na trhu práce nějaká omezení – jsou mezi námi mladé maminky, tatínkové, samoživitelky i ženy starší 50 let. Hendikepy bereme jako výzvu a hledáme možnosti, jak je překonávat. Aplikujeme flexibilní formy práce, práci na dálku apod. Ukazujeme tak svým klientům i jiným subjektům, že to jde. Stále se vzděláváme a sledujeme nové trendy v oblasti různých forem poradenství a vzdělávání, abychom mohli našim klientům přinášet to nejlepší a účinně jim pomáhat při hledání práce, budování kariéry či vlastního podnikání a při harmonizaci osobního a rodinného života.

V centru zájmu Rovnovážky stojí také Ostravský region, kde působíme. Snažíme se přispět k jeho pozitivní proměně podporou podnikání, nových pracovních příležitostí a ochranou ŽP. Snažíme se v lidech vzbudit zodpovědnost za vlastní chování, podporujeme iniciativu a aktivní občanství.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference