Mgr. Blanka Hudecová

Moje zkušenosti s podnikáním, manažerskou praxí.

Mgr. Blanka Hudecová – SIVENA je fyzickou osobou od roku 1992.

Od roku 1993 jsem pracovala na manažerských pozicích v oblasti reklamy a marketingu pro společnost Český okruh, kde jsem byla zodpovědná za vytvoření 8-mi členného týmu obchodníků a za naplnění plánů prodeje. Vytvářela jsem produktové kampaně a pro klienty společnosti navrhovala i realizovala reklamní kampaně. Mezi klienty patřily významné společnosti jako Mora, Eta, Lagris, OTF a další. Získané zkušenosti jsem v roce 1999 využila k založení agentury Sivena, specializované na pronájem venkovní reklamy. Mezi další činnosti agentury patřilo vytváření komunikačních strategií, produkční činnost a zajišťování sponzoringu pro různé klienty. V roce 2005 jsem ustoupila z pozice marketingové agentury a začala jsem se věnovat vyhledávání zaměstnanců na manažerské pozice pro firmy převážně v Praze. V roce 2007 jsem nastoupila k nadnárodní společnosti Manpower jako brand manager do Brna, kde jsem vedla druhou největší pobočku v ČR a zakládala novou pobočku společnosti ve Zlíně. Od roku 2009 jsem pracovala jako obchodní manažerka ve vzdělávací společnosti Profima. Zde jsem získala zkušenosti s procesem vzdělávání ve firmách a ty mě nasměřovaly k dalšímu profesnímu vývoji.

Co vám mohu předat.

Mentorink, který poskytuji od roku 2012, je logickým propojením získaných zkušeností z oblasti obchodu, managementu a vzdělávání. V současné době pracuji jako odborný konzultant a kouč pro Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně. Jedná se o projekt na slaďování pracovního a rodinného života. Jako mentor a odborný konzultant vedu začínající podnikatelky k zakládání vlastního businessu. Individuálně se mnou konzultují své produkty, cílové skupiny a vzájemnou komunikaci. V průběhu našich setkání si uvědomí, co potřebují k rozjezdu svého podnikání a jaké změny mohou očekávat, když začnou podnikat. Pomáhám jim objevovat jejich silné a slabé stránky, a základní předpoklady pro vlastní business. Přínosem pro ně jsou způsoby, jak nabízet produkty a služby, jak se profilovat vzhledem ke konkurenci, jak nabírat zaměstnance. Vždy se jedná o konkrétní informace vztahující se právě k jejich konkrétní činnosti. Diskutujeme také dopad podnikání na jejich rodiny a osobní život.

Dále poskytuji mentorink pro obchodníky a obchodní manažery ve firmách. Společně analyzujeme dosavadní způsob prodeje, způsob komunikace se zákazníky a jejich komunikaci v týmu. Potom tvoříme a vybíráme ty nejlepší vlastnosti a činnosti, na kterých mohou stavět a rozvíjet se ve své pozici. Vždy se jedná o individuální požadavky na zlepšení obchodních procesů či změnu v systémech prodeje. V poskytovaném mentorinku pak nacházejí inspiraci a cestu pro splnění svých cílů.

Proč jsem mentor.

K mentorinku mě přivedl koučink. Objevila jsem, že používání koučovacího přístupu v mentorinku otevírá nové možnosti, jak nechat člověka objevovat další možnosti a pomáhat mu k rozvoji a růstu.

mobil 605457080
mail hudecova@sivena.cz
skype Sivenah
kde skype

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference