Mgr. Iveta Chmelařová Horáčková


Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, fakulta právnická.

Již v průběhu studia v letech 1997-1999 přednášela základy práva na Soukromé podnikatelské škole ve Zlíně. V období září 1999 – březen 2000 vykonávala praxi na Okresním státním zastupitelství v České Lípě v pozici právního čekatele.

Praxi advokátního koncipienta prováděla v advokátní kanceláři JUDr.Zdeněk Mičan a JUDr.Ivo Kuběna, Nový Jičín. Zde se zaměřila na právo trestní, občanské, obchodní závazkové, rodinné a právní vztahy k nemovitostem. Od března 2004 vykovávala praxi jako samostatný advokát a od 2009 provádí výkon advokacie ve sdružení s Mgr. Tomášem Pavlíkem, advokátem v Novém Jičíně.

Její současné zaměření je na právo občanské, obchodní závazkové, trestní, rodinné, pracovní, právní vztahy k nemovitostem. Ročně vykonává okolo 150 nových případů.
 

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference