Mgr. Zorka Rossmannová


Absolventka Pedagogické fakulty, Karlova Univerzita,Praha, obory Angličtina a Výtvarná Výchova, získala Certifikace Professional Coach podle standardů ICF, výcvik Art and Science of Coaching, Ericskson College (Marylin Atkinson, Tony Husted, Cheryl Chapman , Kanada), Relationships and Family Coaching (Marylin Atkinson, Erickson College, Kanada), Team Coaching (Halka Baláčková, Koučink Centrum), Coaching for Managers Too Busy to Coach (Michael Stanier, Kanada),  Coaching for Great Work (Michael Stanier, Kanada), Sebezkušenostní výcvik Principy života  (Helena Vertelmanová).

Od roku 1996  absolvovala  výcviky a kurzy v oblasti koučování, rozvoje osobnosti a vztahů, zdravého životního stylu,  léčení,  práce s emocemi , zdroji a energií, a to Arteterapie (Jebavá, FTVS UK), Rodinné systemické konstelace a NLP v rámci výcviku Soul Centred Change Work (Martyn  Carruthers, Kanada), Cesta – práce s emocemi a vnitřními zdroji (Brandon Bays, USA),  RUŠ – uvolnění emocionálního stresu (Karel Nejedlý),  Vortex Healing (Anthony Gorman, Irsko), Kineziologie One Brain (Carol Ann Hontz, USA) a další, Metody práce s traumaty (Radim Ress).

 

Uvedené zkušenosti předává dál jako kouč a trenér při práci se skupinami - seberozvojové a prožitkové semináře pro firmy a veřejnost, vedení výcviků rozvoje osobnosti, kurzy měkkých dovedností se specializací na koučink, stress management, life management, komunikaci, spolupráci, kreativitu a práci s myslí a tělem. Od r. 2008 spoluprácuje se společnostmi:

 

Nevěnuje se jen skupinovým projektům, ale své zkušenosti v roli kouče a terapeuta předává i při práci s jednotlivci či páry, kterým nabízí od roku 1996 Terapeutickou praxi v Živé poradně v Praze a v Turnově, od roku 2000 Life koučink, vztahový, partnerský a rodinný koučink, systemické rodinné konstelace, NLP (Neurolingvistické programování), od roku 2009 Koučink orientovaný na řešení podle standardů ICF pro firmy a veřejnost.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference