PROFICIO o.s.

PROFICIO o.s. je sdružení, které bylo založeno s cílem poskytovat pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel a zlepšovat jejich postavení ve společnosti zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích aktivizačních, rozvojových a informačních projektů a poradenství.

Tým tvořící naše sdružení je tvořen lidmi, kteří mají široké a dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací projektů ESF (Phare, OP RLZ, EQUAL, OP LZZ, OP VK).

Dále nabízíme našim klientům kurzy či individuální poradenství mimo jiné v oblasti osobního růstu, mezilidských vztahů, sebepoznání, uplatnění na trhu práce atd.

Úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Novém Jičíně při práci s nezaměstnanými, zejména rodiči. Poskytujeme jim bezplatné terapeutické skupiny, kde mohou probírat s kvalifikovaným terapeutem své těžkosti při hledání práce, ale i při slaďování rodinného a pracovního života.

Rovněž jsme členem pracovní skupiny komunitního plánování v rámci Nového Jičína.

Více na www.rodinne-centrum.cz.
 

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference