Romana Řezníčková


Absolvovala Filosofickou fakultu Ostravské univerzity, obor bohemistika – základy společenských věd, andragogické studium – Certifikovaný kurz vzdělávání dospělých AIVD ČR a SR při Univerzitě Palackého Olomouc a Univerzitě Komenského Bratislava. Dále je absolventkou seminářů TAXUS – psychologie prodeje, námitky a AZ-DIALOG komunikační dovednosti a týmová práce. V současné době je frekventantkou evropského projektu INTECO – integrativní koučink realizovaného Školou manažerského rozvoje Ostrava.

Od roku 2001 do současnosti působí ve vzdělávací společnosti LYRIX centrum, s.r.o. jako lektorka osobního rozvoje, komunikačních a personálních dovedností. Od roku 2007 je společníkem výše jmenované vzdělávací firmy. Kromě lektorování s důrazem na slaďování osobního a pracovního života se zabývá organizací vzdělávacích akcí.

Od roku 2001 do roku 2003 pracovala v realizačním týmu projektu Sokrates ( Belgie, Německo, Španělsko, Česká republika), jenž se soustředil zejména na předávání a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání dospělých pracovního života mezi účastníky z jednotlivých členských státu EU. V letech 2010 až 2012 se podílela na realizaci projektu „Nadání …. Brána k úspěchu“, který se soustředil na cílovou skupinu nadaných dětí, hlavně však na rozvoj schopností, dovedností i znalostí pracovníků volnočasových organizací věnujících se dětem v jejich volném čase tak, aby v dětech správně rozpoznali nadání a uměli s ním dobře pracovat.

V letech 2009 až 2012 se podílela v rámci společnosti LYRIX centrum, s.r.o. na realizaci projektu Nadačního fondu manželů Klausových „Senioři komunikují“. Cílem projektu bylo umožnit seniorům z celé České republiky naučit se základním počítačovým dovednostem a práci s internetem tak, aby se jim otevřely nové možnosti komunikace se světem.

V roce 2012 se stala spoluzakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení LYRIX nova. Hlavním cílem tohoto sdružení je pomáhat zejména seniorům, ale i jiným znevýhodněným skupinám lidí naší republiky, zjednodušit a rozjasnit jejich životy organizováním sociálně-aktivizačních programů.

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference