Tvorba studie o uplatnění žen na trhu práce

V rámci projektu vytvoříme studii, věnující se tématu uplatnění žen na trhu.

Studie bude zaměřena na ženy (podnikatelky, zaměstnankyně) a na  to, co očekávají od života, jaké mají cíle, jaké postoje zaujímají při jejich dosahování, jaké bariéry jim stojí v cestě ve vztahu k trhu práce, ale také ve vztahu k slaďování osobního, rodinného a profesního života.

V současné době dochází ke sběru dat. Prosíme o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na zjištění a zaychycení  zkušeností, potřeb, očekávání a přání při hledání práce v Moravskoslezském kraji.  Dotazník je určenženám nejvíce ohroženým nezaměstnaností. Děkujema Vám za čas, který budete věnovat vyplnění dotazníku.

http://www.survio.com/survey/d/R8S5F5A7T3V0I3D7K

Co říkají účastníci na naše kurzy?

Byly jste spokojeny s nabídkou, výukou jednotlivých kurzů? Co říkají účastnice tohoto projektu? Všechny reference